Så skapar du bättre stämning på jobbet

Många av oss får det allt stressigare på jobbet – något som i värsta fall kan leda till sjukskrivning. Utbrändhet har blivit något av en folksjukdom idag och det är dags att arbetsgivarna tar stressen på allvar.

För att få de anställda att må bättre på jobbet är det viktigt att jobba med arbetsglädje – det gör både att de anställda mår bättre och presterar mer.

ANNONS FRÅN CLAS OHLSON: Nu får alla företagare rabatt på allt i butiken. Läs mer här.

Att känna arbetsglädje innebär en känsla av tillfredsställelse med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser.

– När vi känner en glädje inför att utföra våra arbetsuppgifter händer det väldigt många positiva saker. Ökad arbetsglädje förbättrar både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Människor som känner arbetsglädje kan utföra storverk, säger Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, till sajten Shortcut.

Även om det till största del är upp till chefen att se till att det blir ett positivt klimat på arbetsplatsen, så finns det mycket de anställda kan bidra med också.

Bosse Angelöw har fem tips på hur du kan skapa bättre stämning på jobbet:

1. Utgå från dig själv
För att kunna sprida glädje till andra måste du börja med dig själv. Vad gör dig glad på jobbet? Om du har en positiv inställning kommer du smitta av den på dina kollegor.

2. Släng offerkoftan!
Lägg din energi på det som du kan påverka och göra bättre – inte på det som du tycker fungerar dåligt.

3. Omvänd det negativa
Istället för att fokusera på det du inte hann med under arbetsdagen kan du försöka tänka på det du faktiskt åstadkommit. Avsluta dagen med att skriva ner tre bra saker dom du gjort under dagen och be dina kollegor göra samma sak.

4. Teamwork är nyckeln
Prata med dina kollegor och din chef om hur ni kan göra er arbetsplats bättre. Försök komma på egna idéer om vad ni behöver förändra, och fråga gärna personer på andra avdelningar och arbetsplatser om råd och tips. Glöm inte bort att ge dina kollegor beröm och feedback.

5. Förankra uppåt
Allt kan de anställda inte göra själva. I slutändan är det ledningens ansvar att se till att de anställda mår bra på jobbet. Som chef är det otroligt viktigt att skapa ett klimat för diskussion och uppföljning i frågan om arbetsglädje.

ANNONS FRÅN CLAS OHLSON: Nu får alla företagare rabatt på allt i butiken. Läs mer här.